onsdag 25 januari 2012

Rapport från årsmötet

Föreningen har haft årsmöte och valt en ny styrelse. Vi träffades tisdagen den 24 januari i lokalen på Mitseon 5. Tyvärr var vi inte så många men flera medlemmar hade lämnat in en fullmakt vilket gjorde att vi var 13 stycken som deltog i omröstningen.

Ordförande Ingabritt presenterade verksamhetsberättelsen för 2011 och kassör Else-Britt presenterade den ekonomiska redovisningen.

De sju personer som valdes in i den nya styrelsen är följande (antal röster inom parentes): Päivi Pulkki (13), Katarina Björklund-Kalaitsi (13), Else-Britt Foundouki (12), Ingabritt Tomboulidou (12), Iris Papadopoulou (12), Siv Vainalis (11) och Ingrid Kalomenidou (9). Till revisorer valdes Hedda Lidberg och Liz Stournara.

Som vanligt skar vi även en "vasilopita" med önskan om ett gott nytt år i föreningen. Myntet hamnade hos "lokalen", så vi delade alla på vinsten som var god isländsk blockchoklad.

Nästa vecka, onsdag den 1 februari kl 10, ska vi träffas för att konstituera oss och bestämma vilken uppgift var och en ska ha i styrelsen.

Inga kommentarer: