onsdag 11 januari 2012

Årsmöte

Svenskgrekiska föreningen i Norra Grekland kallar till årsmöte. Årsmötet kommer att hållas Tisdagen den 24 januari kl 17.30 på Mitseon 5 (parallellgata till Filippou. Alla betalande medlemmar är
röstberättigade. Eventuell fullmakt kan skickas per e-mail till
svenskgrekiskaforeningen@yahoo.se eller lämnas till någon i styrelsen.

Vi behöver kandidater till 2012 års styrelse! Vill du vara med och jobba för föreningen eller känner du någon annan som vill? Det är ett roligt och stimulerande uppdrag, så ta chansen! Kontakta Ingabritt Tomboulidou, 23320-21642 eller 6993-923651.

Inga kommentarer: