lördag 28 februari 2009

Kalendarium

-Ny IKEA-träff torsdagen den 5 mars. Vi träffas från klockan 10 och några timmar framöver i restaurangen och fikar tillsammans!

-Filmkväll onsdagen den 18 mars kl 18.30 i lokalen på Mitseon 5. Vi ser första filmen om Arn. Entré 5 euro som går till lokalhyra och snacks.

-Påskgudstjänst lördagen den 28 mars kl 12.30 i lokalen på Mitseon 5. Prästparet Lars och Torgun Frisk kommer från Skandinaviska kyrkan i Pireus och håller gudstjänst. Efteråt blir det kaffe.

-Food for good! Boka redan nu att den årliga matfestivalen i år kommer att äga rum den 14 juni.

Alla är hjärtligt välkomna till föreningens aktiviteter!

torsdag 5 februari 2009

Nya styrelsen


Nu har nya styrelsen för föreningen formerat sig, efter att den haft sitt första sammanträde. Så här blev det:
Ordförande: Ingabritt Tomboulidou
Vice ordförande:Anette Samuelsson-Lioliou
Sekreterare:Annika Hanefors och Helen Nordström
Kassör:Else-Britt Foundouki
Suppleanter:Hedda Lidberg och Iris Papadopoulou. Hedda Lidberg är också kontaktperson för Svenska skolans förening.

Nya styrelsen önskas lycka till!