torsdag 17 januari 2013

Årsmöte med val av ny styrelse

Torsdagen den 17 januari höll föreningen sitt årsmöte. Vi träffades i lokalen på Mitseon 5 och hade en trevlig stund tillsammans, samtidigt som vi gick igenom föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Därefter hade vi val av ny styrelse och resultatet blev följande:

Else-Britt Fountouki 8 röster
Iris Salani Papadopoulou 7 röster
Ingabritt Tomboulidou 7 röster
Gunilla Naumann 7 röster
Päivi Pulkki Georgopoulou 7 röster
Ingrid Kalomenidou 3 röster
Annette Samuelsson 1 röst
 På det konstituerade sammanträdet som hölls efter årsmötet meddelade Ingabritt att hon ville avgå som ordförande. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Iris ordförande
Gunilla vice ordförande
Ingabritt sekreterare
Else-Britt kassör
Päivi ledamot
Ingrid suppleant
Annette suppleant

Den nybildade styrelsen diskuterade vårens aktiviteter och beslöt att satsa på IKEA-träff varje månad, en tavernakväll och en resa till Aten. Närmare detaljer kommer senare i nästa nummer av Tillsammans.


torsdag 10 januari 2013

Kallelse till årsmöte!


Svenskgrekiska föreningen i Norra Grekland kallar till årsmöte torsdagen den 17 januari kl 11.00 på Mitseon 5 (parallellgata till Filippou). OBS, ändrad tid!! Alla betalande medlemmar är röstberättigade. Eventuell fullmakt kan skickas per e-mail till svenskgrekiskaforeningen@yahoo.se eller lämnas till någon i styrelsen.
Vi behöver kandidater till 2013 års styrelse! Vill du vara med och jobba för föreningen eller känner du någon
annan som vill? Kontakta Ingabritt  23320-21642 och 6993923651.

Det är viktigt att så många som möjligt kommer på årsmötet och säger sin åsikt om vad föreningen ska göra under det kommande året! ALLA ÄR VÄLKOMNA!