söndag 21 mars 2010

Familjegudstjänst

Det blev stor uppslutning när föreningen anordnad familjegudstjänst inför påsk tillsammans med svenska skolan lördagen den 20 mars. Kyrkoherde Lars Frisk anpassade gudsjänsten så att den passade även för de minsta och därefter blev det fika och samvaro på andra våningen i lokalen på Mitseon 5.

Eftersom Lars och Torgun Frisk flyttar tillbaka till Sverige efter påsk så var detta deras sista besök hos oss i Thessaloniki. Ordförande Ingabritt Tomboulidou tackade dem för ett mycket gott samarbete och önskade dem lycka till i fortsättningen! Hon informerade också om att Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) bestämt att det inte längre ska ingå i prästens tjänst att ha gudstjänst i Thessaloniki, men detta beslut har föreningen protesterat emot i ett brev till nämnden.

På bilden syns hela det glada gänget som firade familjegudstjänst tillsammans!

Inga kommentarer: