måndag 31 augusti 2009

Höstupptakt

Nu går vi in i september månad och det är dags för höstens första IKEA-träff! Som alltid träffas vi första torsdagen i varje månad i cafeterian på IKEA, mellan ca kl 10 och 12.

Kom dit du också för att träffa gamla och nya medlemmar och vänner till föreningen. Ge gärna tips på aktiviteter som föreningen kan ägna sig åt under vintern.

Väl mött torsdagen den 3 september på IKEA!

Inga kommentarer: