torsdag 17 januari 2013

Årsmöte med val av ny styrelse

Torsdagen den 17 januari höll föreningen sitt årsmöte. Vi träffades i lokalen på Mitseon 5 och hade en trevlig stund tillsammans, samtidigt som vi gick igenom föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Därefter hade vi val av ny styrelse och resultatet blev följande:

Else-Britt Fountouki 8 röster
Iris Salani Papadopoulou 7 röster
Ingabritt Tomboulidou 7 röster
Gunilla Naumann 7 röster
Päivi Pulkki Georgopoulou 7 röster
Ingrid Kalomenidou 3 röster
Annette Samuelsson 1 röst
 På det konstituerade sammanträdet som hölls efter årsmötet meddelade Ingabritt att hon ville avgå som ordförande. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Iris ordförande
Gunilla vice ordförande
Ingabritt sekreterare
Else-Britt kassör
Päivi ledamot
Ingrid suppleant
Annette suppleant

Den nybildade styrelsen diskuterade vårens aktiviteter och beslöt att satsa på IKEA-träff varje månad, en tavernakväll och en resa till Aten. Närmare detaljer kommer senare i nästa nummer av Tillsammans.


Inga kommentarer: