söndag 23 januari 2011

Kom till årsmötet!

Torsdagen den 27 januari är det dags för ÅRSMÖTE! På årsmötet väljer vi en ny styrelse som ska hålla i och planera föreningens aktiviteter under kommande år. Det finns också tillfälle att diskutera hur vi vill att föreningen ska fungera och vilka aktiviteter den ska satsa på. Så kom till årsmötet och säg din mening!!

Vi träffas i lokalen på Mitseon 5 kl 18.30. Mitseon är en liten gata som går parallellt med Filippou, alldeles vid den romerska agoran mitt i centrum. Föreningen bjuder på kaffe och kaka.

Alla medlemmar är röstberättigade. Den som inte har betalt medlemsavgiften kan göra det på årsmötet. Det går också bra att rösta genom den fullmakt som skickades ut i senaste Tillsammans. Den som undrar något eller vill erbjuda sig att ställa upp i styrelsen kan ringa Ingabritt på 6993923651.

Inga kommentarer: