tisdag 19 januari 2010

Årsmöte med vasilopita


Föreningen har hållit årsmöte i närvaro av ett tiotal medlemmar. Den avgående styrelsen presenterade 2009 års verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport och beviljades ansvarsfrihet.

Därefter blev det val av kandidater till ny styrelse. Till ordinarie ledamöter valdes Else-Britt Foundouki, Annika Hanefors, Ingabritt Tomboulidou, Päivi Pulkki och Hedda Lidberg. Suppleanter blev Gunilla Naumann och Liz Stournarou, medan Ingrid Kalomeridou och Monika Soffronow valdes till revisorer. Ett konstituerande sammanträde ska hållas torsdagen den 28 januari.

Föreningen skar också sin "vasilopita" och myntet hamnade hos Siv Vainalis som fick ett fint smycke från Pilgrim. Grattis!

Inga kommentarer: