onsdag 18 mars 2009

Viktig information inför EU-valet

Inför valet till Europaparlamentet den 7 juni i år kommer utlandssvenskarna att få ett utlandsröstkort i god tid innan brevröstningen börjar.
Du som ändrat adress sedan senaste valet och inte meddelat Skatteverket bör snarast meddela Skatteverket din nya adress.

En lagändring ger Valmyndigheten möjlighet att förse utlandssvenskarna med ett enklare röstkort som kallas utlandsröstkort. Det kommer redan i början av april att börja distribueras till svenskar bosatta utomlands tillsammans med material för brevröstning. Utlandsröstkortet kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsulat. Röstkortet innehåller ingen uppgift om vilken vallokal personen hör till i Sverige så de som befinner sig i Sverige vid tiden för valet bör vända sig till Valmyndigheten för att få ett dubblettröstkort.

Vad en utlandssvensk bör tänka på!

Den som har flyttat och inte meddelat sin adress till Skatteverket bör göra det i god tid före den 23 mars. Detsamma gäller den som varit utvandrad i mer än tio år och därefter aldrig hört av sig med adressuppgifter till Skatteverket. Blankett finns på
http://www.val.se/pdf/blankett_anmalan_ny_adress_rostlangd.pdf

Brevrösta gärna men posta INTE brevrösten förrän tidigast den 23 april.

Den som avser att rösta i Sverige kan få ett duplettröstkort genom att ringa 020-825 825 eller e-posta till rostkort@val.se Dubblettröstkort kan skrivas ut från och med den 11 maj.

Inga kommentarer: