torsdag 5 februari 2009

Nya styrelsen


Nu har nya styrelsen för föreningen formerat sig, efter att den haft sitt första sammanträde. Så här blev det:
Ordförande: Ingabritt Tomboulidou
Vice ordförande:Anette Samuelsson-Lioliou
Sekreterare:Annika Hanefors och Helen Nordström
Kassör:Else-Britt Foundouki
Suppleanter:Hedda Lidberg och Iris Papadopoulou. Hedda Lidberg är också kontaktperson för Svenska skolans förening.

Nya styrelsen önskas lycka till!

Inga kommentarer: